SK

The online gallery is created to promote photography, works of art, and to present works online. Our goal is to offer authors an easy and high-quality opportunity to share their works. We provide the entire embedding and publishing strategy. Just contact us, send us a brief picture of you in the form of a text file and of course your named images. We take care of their adjustment to standard quality.To speed up the process of adding authors, the online gallery is programmed in a way that ensures fast and smooth operation within minutes of delivery. Neither you nor us have to worry about long uploading and playing with gallery functionality. Pictures are downloaded directly from the folder where the folder name is displayed as the author's name and the name of the picture is displayed as the picture name. The user can choose to view these titles.

Benefits:

 • Quick and convenient browsing of authors online
 • Ability to set background color or custom background
 • Ability to choose browsing speed, image and background size
 • Stop of the presentation with a single click
 • Expand of all pictures to find a particular art (hidden in the top left)
 • Next and previous buttons(hidden in the top right)
 • Full-screen mode without seeing browser elements
 • Keyboard shortcuts for easy browsing
 • Filter for genre-based author search
 • Informations and links of authors

Notes:


ENTER

show gallery


S

choose author


Alt+n

name of author


Alt+t

image title


f / Esc

show / hide fullscreen


Alt+b

black background


---

background image


---

background repeat


Alt+h

hide / show buttons


C

close gallery
(close)


i

info author


q / Alt+q

notes Open / Close


---

speed of animation / responsivity


next image


previous image


a

All images

If you'd like to have your works at hand to watch online and if you like the functionality of our online gallery, we'll be happy for you to join us. You will be able to present your works wherever you want. Write us at info@divart.sk and become a part of this project.

x

EN

Online galéria je vytvorená za účelom propagácie fotografie, umeleckých diel a pre účely prezentácie diel online. Naším cieľom je ponúknuť autorom ľahkú a kvalitnú možnosť zdielania svojich diel. Celú stratégiu vkladania a uverejňovania zabezpečujeme my. Vám stačí nás kontaktovať, poslať nám stručný obraz o vás v podobe textového súboru a samozrejme vaše pomenované obrázky. My sa postaráme o ich úpravu do štandartnej kvality. Aby sme urýchlili postup pridávania autorov, online galéria je naprogramovaná spôsobom, ktorý zabezpečí rýchlu a plynulú prevádzku do niekoľkých minút od dodania materiálu. Ani vy, ani my sa nemusíme trápiť dlhým uploadovaním a hraním sa s funkcionalitou galérie. Obrázky sú naťahované priamo zo zložky, kde názov zložky sa zobrazuje ako meno autora a pomenovanie obrázka sa zobrazuje ako meno obrázka. Používateľ si môže vybrať, či chce tieto titulky zobraziť.

Výhody :

 • Rýchla a pohodlná prehliadka autorov online.
 • Nastavenie farby pozadia alebo vlastného pozadia.
 • Možnosť určenia rýchlosti prehliadania, veľkosti obrázka a pozadia.
 • Zastavenie prezentácie jediným klikom.
 • Rozbalenie všetkých obrázkov pre ľahšie vyhľadanie konkrétneho diela. (skryté v ľavo hore)
 • Tlačidlo posúvania obrázkov.(skryté v pravo hore)
 • Režim na celú obrazovku bez nepotrebných prvkov prehliadača.
 • Klávesové skratky pre klávesnicu pre ľahšie prehliadanie.
 • Filter pre vyhladanie autora podla žánru.
 • Informácie a linky autorov.

Vysvetlivky :


ENTER

zobrazí galériu


S

výber autora


Alt+n

meno autora


Alt+t

názov obrázku


f / Esc

na celú obrazovku / zavrieť


Alt+b

čierne pozadie


Alt+y

obrázok na pozadií


---

opakovanie pozadia


Alt+h

skryť tlačítka v galérii


C

zatvorí galériu
(close)


i

info autora


q

Vysvetlivky


---

rýchlosť prehliadky a responzivita


Posun o jeden obrázok
(skryté v pravo hore)


predchádzajúci obrázok
(skryté v pravo hore)


a

zobrazí všetky obrázky
(skryté vľavo hore)

Ak by sa vám hodilo mať svoje diela po ruke online k zhliadnutiu a ak sa vám funkcionalita našej online galérie páči, budeme radi ak sa pridáte. Budete môcť vaše diela prezentovať všade kde len chcete. Napíšte nám na info@divart.sk a stante sa súčasťou tohto projektu.

x

Ups..

Onlinegallery is not primarily intended for small devices...

AUTHOR / FULLSCREEN

BACKGROUND / HIDE BUTTONS

DURATION

3s

40s

3m

6m

10m

IMAGE SIZE


BACKGROUND SIZE